0%

Hexo个人blog搭建(Centos7)

Hexo个人blog搭建(Centos7)

Hexo个人blog搭建(Centos7)

安装git:

sudo apt-get install git
校验是否git是否安装成功:
用git –version 来查看一下版本

安装node.js

安装教程:https://www.runoob.com/nodejs/nodejs-install-setup.html
gcc版本问题:https://blog.csdn.net/u013934914/article/details/104926415

安装Hexo

npm install -g hexo
可根据脚本所在目录做一个软连接到/user/lib下让脚本可直接运行
可创建一个目录blog
执行hexo init
本地运行hexo s

后台Hexo运行

教程:https://blog.csdn.net/tangcuyuha/article/details/80331169